Publication Board

İlqar Orucov (Baş redaktor- Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin sədri)

Ruslan Rəhimli (məsul katib- AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu)
Faiq Məmmədov (AMEA Kimya Problemləri İnstitutu)
Nərminə Abdullayeva ( AMEA Neft-Kmiya Prosesləri İnstitutu)
Əfsun Sucayev ( AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu)
Kamran Mahmudov (Bakı Dövlət Universiteti)
Vüqar Dərgahov (Bakı Dövlət Universiteti)
Orxan Abbasov (AMEA Geologiya İnstitutu)
Samirə Ələkbərova (AMEA Coğrafiya İnstitutu)
Etibar Qaravəliyev (AMEA Respublika Seysmologiya Mərkəzi)
Vüqar Kərimov (AMEA Botanika İnstitutu)
Səidə Əliyeva (AMEA Mikrobiologiya İnstitutu)
Aynur Ərəbzadə (AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı)
Simuzər Məmmədova (AMEA Zoologiya İnstitutu)
Leyla Qədirova (AMEA Fiziologiya İnstitutu)
Gülçöhrə Hüseynova (AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu)
İzzət Talıbov (AMEA Erroziya və Suvarma İnstitutu)
İlqar Niftəliyev (AMEATarix İnstitutunun Gənc Alimlər Şurasının sədri
Fərhad Quliyev (AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu)
Sübhan Talıblı (AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu)
Radif Mustafayev (AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu)
Pərviz Həsənov (AMEA İqtisadiyyat İnstitutu)
Sevinc Əliyeva (AMEA Dilçilik İnstitutu)
Nailə Mustafayeva (AMEA Əlyazmalar İnstitutu)
Nail Qurbanov (AMEA Folklor İnstitutu)
Nəzmiyyə Yıgıtoğlu (AMEA Ədəbiyyat Muzeyi)
Nərminə Abdullayeva (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası)

Back to Top ↑